Mina Färsingaanor – Bakgrund och introduktion

Introduktion och bakgrund till den här hemsidan

Välkommen till min hemsida om framförallt släktforskning i Färs härad.

Mitt namn är Göran Håkansson. Jag bor i Komstedts sutterängvilla från 1950-talet i Sjöbo intill Malenas Park, där man fram till 1999 under juli månad fortfarande höll den traditionella hästmarknaden i närheten av det som då kallades Oxtorget. Hästmarknaden i Sjöbo var en historisk kvarleva av forna tiders djurmarknader. Marknaden hölls årligen en dag i juli månad och var en gång i tiden en viktig marknad då traktens lantbrukare kunde sälja och köpa lantbruksdjur. I och med jordbrukets modernisering och mekanisering under 1950-talet förlorade djurmarknaden sin betydelse.

Göran Håkansson
Göran Håkansson

Besök i Vanstad 18 från svensk-amerikanska släktingar

Min yngste farbror Bror Håkansson, som var fjärde generationen lantbrukare på Vanstad 18, engagerade sig tillsammans med sina grannar i början av 1980-talet i kurser om hur man kartlägger och dokumenterar gårdarnas historia i Vanstad. I samband med detta började han också släktforska. Inspiration fick han inför sitt besök i Vanstad av äldre Amerikasläktingar i slutet på 1970-talet samt av sin kusin Lennart Wemander från Andernach i Tyskland.

Nels Albin Mortensons byggnadsfirma
Nels Albin Mortensons byggnadsfirma

På 1930-talet fick även min farfars far Håkan Persson på Vanstad 18 besök från Nordamerika av svenskamerikanerna Nels Albin Mortensen och hans hustru Ellen Hawkinson. Ellen Hawkinson (Elna Jönsdotter) är en yngre syster till Håkan Perssons avlidna hustru Anna Jönsdotter från Vanstad 15.

Håkan Persson med Nels Albin Mortensen från Amerika
Håkan Persson, sittande i stolen, med svågern Nels Albin Mortenson från Amerika

Anna Jönsdotter från Vanstad 15 var det enda barnet i en syskonskara av fem barn som stannade kvar i Sverige. Resten av hennes syskon emigrerade till Nordamerika.


Bakgrund till mitt intresse för släktforskning

Hösten 1984 började jag studera Ekonomi på universitetet i Lund och min farbror Bror Håkansson bad mig emellanåt att besöka Landsarkivet vid Arkivgatan för att kontrollera husförhörslängder, kyrkoböcker och bouppteckningar. Då fick man som besökare beställa in och blada igenom originalhandlingarna. Det var då som jag började bli nördigt intresserad av släktforskning. Riktigt intresserad blev jag på allvar omkring 2006 då jag blev medlem i Ystadbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening samt i Föreningen DIS.

De senaste två åren fram till och med årsskiftet 2016/2017 har jag suttit som klistrad i släktforskningsrummet på biblioteket i Sjöbo regelbundet nästan varje lördag. Jag använder mig av släktforskningsprogrammet Disgen 8.2d  för att dokumentera mina anor samt byarna och gårdarna, där dessa varit verksamma. Nuförtiden sitter jag mest hemma framför datorn och sköter detta. Arkiv Digitals bildarkiv samt Svar:s Digitala forskarsalen med bildarkiv av äldre mantalslängder från 1658 fram till 1820 använder jag mig i första hand av för att forska fram händelse- och levnadsnotiserna för mina anor. Nu har jag kommit så pass långt i dokumentationen av min forskning att jag vågar mig på att publicera en liten del av mina forskningsresultat.

Forskningsmaterialet har jag delat upp i fyra sektioner fördelade på min farfar Alfred Håkansson från Vanstad 18, min farmor Maria Nilsdotter från Vanstad 27, min morfar Ivar Nilsson från Omma 5 i Södra Åsums socken och min mormor Kristina ”Stina” Jönsson från Hyllinge 2 i Gödelövs socken. Farfar, farmor och morfar har väldigt mycket grönt Färsingablod i sig, medan min mormor Stina tillfört rött blod från framförallt Bara och Torna härader. Inom varje gren har jag, i den mån det varit möjligt, försökt specificera gårds- och torpnumren, som anorna bott på, grupperat på härads- och sockennivå i tabellform. Ortstabellerna återfinns i slutet på resp sidsektion tillsammans med den länkade detaljerade forskningsdokumentationen för resp gren.

Forskningsdokumentationen innehåller dels en grafisk översiktsbild över resp grens äldre anor, som går bakåt i historien, dels en väldigt detaljerad del för varje ana med källhänvisningar till de framforskade händelserna, som inträffat under personens liv.

Skulle någon av Er hitta felaktigheter i mina forskningsresultat eller kunna komplettera mina luckor i forskningen är jag tacksam om Ni hör av Er till mig med dessa. Använd gärna nedanstående kontaktformulär:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.