Emigranter från Sverige till Norra Amerika

Det är framförallt på min farfars mors och min morfars mors sida, som våghalsiga äventyrare beslöt sig för att lämna det vardagliga slitet i Sverige och istället pröva lyckan i USA. För nedanstående personer finns det antingen dokumenterad korrespondens med de kvarvarande släktingarna i Sverige eller fotografier från ”svensk-amerikanerna”.


Amerika-emigranter på min farfars mors sida

Åboen på Vanstad 15 Håkan Vilhelmssons barn och barnbarn

Sonen och Handlaren Nils Håkansson, född 1837 på Vanstad 15, gift 1862 i Lövestad med Nilla Hansdotter, född 1835 på Lövestad 33. Paret får fyra barn under perioden 1863 – 1868 i Vanstad och Brandstad, innan de beslutar sig för att tillsammans med de fyra barnen emigrera den 16 maj 1871 från Brandstad 24 till USA. Den svenska hustrun Nilla Hansdotter avlider redan 1873 i Sant Louis, Minnesota, men Nils Håkansson gifter om sig två gånger i USA och avlider först 1918 i Orange i delstaten California.

Sonen, åboen och snickaren Åke Håkansson, född 1840 på Vanstad 15, gift 1866 i Brandstad med Hanna Nilsdotter, född 1840 på Brandstad 13. Paret får två barn under perioden 1867 – 1869 på Brandstad 13, där Åke Håkansson är verksam som åbo och snickare, innan hela familjen beslutar sig för att emigrera från Brandstad 13 till USA den 1 maj 1871. Paret bosätter sig i Grove City i Meeker county i delstaten Minnesota, där ytterligare tre barn föds; sonen Alfred Eldridge Hawkinson, född 1874, sonen Elmer Victor Hawkinson, född 1882 och dottern Minnie Hawkinson, född 1885. Fadern Oke William Hawkinson (Åke Håkansson) avlider 1913 i Los Angeles i delstaten California och hustrun Hannah Hawkinson (Hanna Nilsdotter) avlider 1936 i Los Angeles. 

Barnen efter äldste sonen, som övertar gården Vanstad 15 efter sina föräldrar, Jöns Håkansson, född 1835 på Vanstad 15:

Sonsonen Håkan Jönsson, född 1869 på Vanstad 15. Emigrerar den 21 april 1887 från Vanstad 15 till Litchfield i Meeker county i delstaten Minnesota i USA, där han tar sig det engelska namnet Henry Hawkinson. Arbetar den första tiden som snickare och byggnadsarbetare. Gifter sig 1895 i Litchfield med svenskbördiga Anna Greta Johansdotter, som är född 1870 i Frishulan i Långareds socken. I Litchfield kallar hon sig Annie Friedholm.

Henry Hawkinson med hustrun Annie och nyfödda dottern Ester i affären i Crocus 1908
Henry Hawkinson med hustrun Annie och nyfödda dottern Esther i affären i Crocus 1909

Under perioden 1895 – 1900 i Litchfield får paret två barn, sonen William, född 1898 och sonen Clarence, född 1900. Därefter flyttar paret till Crocus i Towner county i delstaten North Dakota, där de öppnar en butik i kolonialvaror. Dottern Esther föds 1908 i Crocus. Det är hon som syns sittande på butiksbordet på fotografiet ovan. Familjen är mycket framgångsrik i Crocus och skaffar tidigt sin första bil. Hustrun Annie avlider 1933 i Crocus. 1937 besöker Henry Hawkinson sina släktingar i Vanstad. Två år därefter avlider även han i Crocus.

Familjen Henry Hawkinson i sin nyinköpta första bil utanför butiken i Crocus
Familjen Henry Hawkinson i sin nyinköpta första bil utanför butiken i Crocus

Sonsonen Anders Jönsson, född 1872 på Vanstad 15. Emigrerar 1892 från Vanstad 15 till USA. Tar namnet Andrew Hawkinson och lär ha varit sysselsatt som svarvare. Avlider 7 mars 1901 av blindtarmsinflammation i Red Wing i Goodhue county i delstaten Minnesota. Begravs i Vanstad kyrka den 31 december 1901. I Vanstad Kyrkobok anges dödsorsaken vara nervfeber.

Sonsonen Nils Jönsson, född 1874 på Vanstad 15. Emigrerar 8 april 1893 från Vanstad 15 till Litchfield i delstaten Minnesota i Norra Amerika. Tar det amerikansierade namnet Nels Hawkinson och arbetar som snickare och lantbrukare i Minneapolis i Hennepin county i delstaten Minnesota. Gifter sig 1907 med svenskbördiga hustrun Emily Holsten, född 1880 i Rush  i Chisago county i delstaten Minnesota. År 1908 föds deras dotter Eva. Paret lever fram till och med 1952 resp 1961 på gården utanför Minneapolis.

Sondottern Elna Jönsdotter, född 1879 på Vanstad 15. Emigrerar 17 september 1898 från Vanstad 15 till Minneapolis i delstaten Minnesota i Norra Amerika. Tar det amerikanserade namnet Ellen Hawkinson och arbetar förmodligen första tiden som hushållsbiträde hos sina tidigare utvandrade bröder. Återvänder till Sverige redan 1899 i samband med att hennes äldsta syster Anna Jönsdotter (min farfar Alfred Håkanssons mor) avlider i lunginflammation på gården Vanstad 18. Elna Jönsdotter tar där hand om hushållet och de efterlevande fem barnen på Vanstad 18 samt sina åldriga föräldrar Jöns Håkansson och Bengta Hansdotter på undantagsgården Vanstad 9 fram till och med 17 mars 1903, då hon åter emigrerar tillbaka till USA.

Elna Jönsdotter, född 1879 Vanstad 15
Elna Jönsdotter, född 1879 Vanstad 15

År 1904 gifter sig Ellen Hawkinson i Minneapolis med svenskbördiga snickaren Nils Albin Mårtensson, som är född 1877 i Norra Vallösa i Sjörups socken utanför Ystad. Nils Albin Mortenson startar tidigt egen byggnadsfirma i Minneapolis, där hela familjen är engagerad. Barnen Mauritz, född 1905, Hilding, född 1908 samt Carl, född 1910 blir tidigt involverade i byggnadsfirman.

Nils Albin Mortensen med hustrun Ellen samt sönerna Mauritz, Carl och Hilding
Familjen Nils Albin Mortensen med hustrun Ellen samt sönerna Mauritz, Carl och Hilding. Fotografiet är taget 9 oktober 1918 då familjen bodde i Olivia, i county Renville i delstaten Minnesota

Svågern och byggnadsmästaren Nils Albin Mortenson från Minneapolis besöker min farfars far Håkan Persson på Vanstad 18 omkring 1920 – 1930-talet.

Håkan Persson med Nels Albin Mortensen från Amerika
Håkan Persson med svågern Nels Albin Mortensen från Minneapolis

Hustrun Ellen Hawkinson avlider omkring 1952 i Minneapolis, medan hennes man Nils Albin Mortenson avlider först 1971 i Minneapolis.

Nels Albin Mortensons byggnadsfirma
Nels Albin Mortensons byggnadsfirma

Amerika-emigranter på min morfars mors sida

Åboen på Vollsjö 2 Nils Larssons barn:

Sonen Lars Nilsson, född 1854 på frälse arrendegården Månslunda 12 i Fågeltofta socken. Emigrerar den 10 mars 1880 från Vollsjö 2 till Grand Rapids i Kent county i delstaten Michigan i USA. Arbetar som rallare, brobyggare och brokonstruktör på en mängd järnvägsprojekt. Lär ha gift sig i Norra Amerika, men äktenskapet blev barnlöst. Min morfars föräldrar fick besök av honom under sommaren 1910 på gården Omma 5 utanför Sjöbo. Min morfar Ivar, som då var 6 år gammal, hade vid det tillfället brutit benet. Morbrodern Lars Nilsson fattade tycke för min morfar och ville adoptera honom och ta honom till USA. Min morfars föräldrar ville absolut inte att deras son skulle fara iväg till USA. Tur är väl detta, eftersom Ivar då kunde fortsätta sitt liv i Sverige och så småningom bli min morfar.

Med hjälp av den amerikanska websiten Find a Grave har jag under sommaren 2022 funnit Lars Nilssons gravsten. Den ligger i en familjegrav tillsammans med systern Kristina Nilsdotter och svågern Johan Nilsson Cederberg. Lars Nilssons amerikaniserade namn är Louis Nelson och han dog 2 november 1923 i staden Sparta i Kent county i delstaten Michigan.

Lars Nelsons grav i Amerika
Lars Nelsons familjegrav i Amerika

Sonen Jöns Nilsson, född 1857 på Vanstad 18. Emigrerar den 16 augusti 1880 från Vollsjö 2 till Grand Rapids i delstaten Michigan i Norra Amerika. Arbetar tillsammans med sin broder Lars som rallare på järnvägsprojekt. Gifter sig i Norra Amerika omkring 1887 med svenskbördiga hustrun Hanna Persdotter, född 1862 i Brösarp 1 i Vollsjö socken. Den 19 augusti 1888 föds deras dotter Anne Louise eller Anna Lovisa i Norra Amerika. Familjen återvänder från Norra Amerika till Vollsjö socken i Sverige den 11 november 1890, där Jöns Nilsson köpt hemmanet Brösarp 2 Lindhaga och familjen slår sig ned och försörjer sig som lantbrukare.

Amerikaåtervändarna Jöns och Hanna Nilsson Brösarp 2
Amerikaåtervändarna Jöns och Hanna Nilsson Brösarp 2 Lindhaga, Vollsjö

Dottern Kristina Nilsdotter, född 1863 på Ramsåsa 15. Emigrerar tillsammans med brodern Jöns den 16 augusti 1880 från Vollsjö 2 till Grand Rapids i delstaten Michigan i Norra Amerika. Gifter sig i Norra Amerika med svenskbördiga smedarbetaren Johan Nilsson Cederberg, född 1856 på Vollsjö Gård, som emigrerade den 30 april 1879 från Linderöd 7 till Norra Amerika. Kristina har skickat ett bevarat brev till sin yngsta syster Bengta Larsson på Vollsjö 17 (min morfars mor) enligt nedan:

Sparta den 9 Dec. 1935

Kära Syster Bengta !

Dett är nu en lång tid sedan jag hade Bref ifrån dig Hoppas ni äro alla friska och krya, jag har ej varet så bra i såmmar men är bättre nu jag hade influensa i maj och det took en lång tid att överkomma det men nu är jag bättre min Familj äro alla vid good hälsa, vi har vakert väder här änu nästan varmt och ingen snö. I sista maj månad var vår kusin Nels Krohn här och hälsa på han var på väg hem till Sverige för att hälsa på sin syster och kanhända stanna der, jag bad honom go och hälsa på dig håppas ni hade träffats och kan talas vid. huru många mil bor ni ifrån Malmö, huru mår Broder Jöns och hans Familj jag skulle önska att han ville skrifva till mig.

Vi har haft en good gröda i år. Priserna äro höga och här är gott om arbete så de fattiga kunna förtjena sitt eget uppehäle. Nu har vi snart julhögtiden allaredan äro julträden uplysta på gatan med alla sorters Färger det synes så Högtidligt och förnöjsamt men bäst af alt är att gå till kyrkan och se Barnen sjunga omkring julträdet ock så får de sina Presanter att förnöja sig över.

Kära Syster var snäll ock skrif till mig och omtala hur alting är i gamla Sverige jag skall skrifva till cousin John Krohn och fråga var hans Broder är, nu vill jag önska eder alla en glad jul och ett gott nyår.

Kärleksfult Syster Christina

Kristina Nilsdotter dog 1943 i staden Sparta i Kent county i delstaten Michigan. Hennes man Johan Nilsson Cederberg med amerikaniserat namn John Nelson dog 18 september 1931. Deras gravstenar ligger på en familjegrav tillsammans med brodern Louis Nelson (Lars Nilsson) på Greenwood Cemetery i staden Sparta i Kent county i delstaten Michigan. Detta har jag funnit efter att under sommaren 2022 gått igenom många gravstenar på den amerikanska websiten Find a Grave tillsammans med ytterligare uppgifter på websiten FamilySearch.

Familjen Christina och John Cederberg i Amerika
Familjen Christina och John Cederberg med barn i Amerika