Farmor Maria Nilsdotter från Vanstad 27

Fotografier från ungdomsåren i Vanstad 27

Nedanstående fotografi bör vara taget i början av 1910-talet framför trädgården på Vanstad 27 och visar sett från vänster sonen Nils Nilsson, född 1895, fadern Nils Jönsson, född 1866 på Vanstad 27, dottern Maria Nilsdotter, född 1897 (min farmor), modern Anna Nilsdotter, född 1863 på Onslunda 20 samt yngsta dottern Mathilda Nilsdotter, född 1904 på Vanstad 27.

Familjen Nils Jönsson framför trädgården på Vanstad 27
Familjen Nils Jönsson framför trädgården på Vanstad 27

Systrarna Mathilda och Maria Nilsdotter framför boningslängan på Vanstad 27 i samband med firande av Marias 20-års dag.

Systrarna Mathilda och Maria Nilsdotter på Vanstad 27
Systrarna Mathilda och Maria Nilsdotter på Vanstad 27

Kusinträff i Vanstad. Är det månne bröllopsförberedelser på gång ? Maria Nilsson sittande till vänster, Matilda Olsson, född 1894 från Vanstad 24 stående och kusinen Matilda Hansson sittande till höger.

Kusinträff i Vanstad
Kusinträff i Vanstad

Brudtärnor i vit bröllopsklädsel den 10 juni 1916 i Vanstad i samband med kusinen Matilda Olssons från Vanstad 24 bröllop med Gustav Martin Hansson från Onslunda 27 ! Sittande längst fram Hildur Andersson och kusinen Elvira Svensson (född 1901 från Onslunda 20). Stående längst bak i mitten Alma Andersson och Maria Nilsson (med blått kryssmärke på den vita klänningen).

Brudtärnor i vit bröllopsklädsel 1920 i Vanstad
Brudtärnor i vit bröllopsklädsel 1916 i Vanstad

Syskonen Nils och Maria Nilsson omkring 1920, vars fotografier jag hittade inklämda i en gammal träram. Fotot på Nils Nilsson är taget hos fotograf Erik Alfred Liljeroth, Kardellgatan 12 i Kristianstad. Fotot på Maria Nilsson är taget hos fotograf Elin Gorthon i Tomelilla

Syskonen Nils och Maria Nilsson omkring 1920
Syskonen Nils och Maria Nilsson omkring 1920

Fotografier från bröllop och familjebildning i Vanstad

Maria Nilsson förlovade och gifte sig med Alfred Håkansson i Vanstad Kyrka den 28 mars 1925. Nedan deras förlovningsfoto.

Förlovningsfoto 1925 Maria Nilsdotter och Alfred Håkansson
Förlovningsfoto mars 1925 på Maria Nilsdotter och Alfred Håkansson i Vanstad

Sönerna Folke och Ove föddes 1926 och 1929 på Vanstad 18.

Alfred och Maria Håkansson med sönerna Folke och Ove på Vanstad 18
Alfred och Maria Håkansson med sönerna Folke och Ove på Vanstad 18

På fädernesidan har farmor Marias anor brukat mindre gårdar och gatuhus i socknarna Vanstad och Lövestad med ganska mycket inslag av hantverkare som smeder, sockenskräddare och sockenskomakare. På mödernesidan finns även stort inslag av småbrukare och hantverkare på små hemman och gatuhus i grannsocknarna Fågeltofta, Tranås och Onslunda. Dessa gränsar till Lövestad och Vanstad socknar i nord- och sydöst.

Barnmorskan Mätta Sofia Cronhammar på gatuhuset Vanstad 21 utgör ett spännande inslag, som kommer från en smedsläkt som flyttat från Landskrona till Genarp på 1740-talet och därefter vidare till Vanstad på 1770-talet. På mödernesidan av den här smedsläkten finns en soldat som tog värvning i det oroliga Skåne på 1710-talet. Soldaten Arvid Gudmundsson Appelberg kommer ursprungligen från en nämndemannasläkt i Skärkinds socken i Östergötland.


Geografisk översikt över orter

Farmor Maria Nilsdotters anor har levat i nedanstående härader och socknar i mellersta Skåne;

 Härad SockenGårdar eller torp inom socknen 
 Albo AndrarumIllstorp 4, Saxhusa 3 
 Albo FågeltoftaBondrum, Frörum 12 
 Bara GenarpGenarp 14, Genarp 16 
 Färs FränningeStarrarp 10 
 Färs LövestadBäretofta 8, Heingetorp 6, Lövestad 8, Lövestad 9, Lövestad 26, Månstorp, Nilstorp, Plågan, Ry 1, Ry 4 
 Färs TolångaEggelstad 2, Eggelstad 3, Eggelstad 10, Eggelstad 11, Eggelstad 12, Näsby 6, Näsby 14 
 Färs VanstadVanstad 19, Vanstad 21, Vanstad 27, Vanstadtorp 6, Östra Björkeröd 
 Herrestad TranåsBoaröd, Tranås 3, Tranås 17, Tranås 20, Tranås 22, Tranås 23 
 Ingelstad OnslundaOnslunda 8, Onslunda 20, Onslunda 45, Onslunda 60 
 

Härligt gammalt foto med familjefirande hos Nils Andersson (1867 – 1942) i Stora Askaröd 2. Från vänster sonen Johan ”Klocker” Nilsson, född 1899, dottern Betty Nilsson, född 1906, Sven Larsson och hans hustru Hilda. Från höger Jöns och Ola Månsson. Därefter Nils Jönsson i plommonstop och hans hustru Anna Nilsdotter.

Gille hos Nils Andersson i Askaröd
Gille hos Nils Andersson (1867-1942) i Stora Askaröd 2 i Vanstad socken

Fotografier från ålderdomen

Marias föräldrar Nils Jönsson och Anna Nilsdotter på Vanstad 27

Farmor Marias föräldrar Nils Jönsson och Anna Nilsdotter på Vanstad 27
Farmor Marias föräldrar Nils Jönsson och Anna Nilsdotter på Vanstad 27

Marias föräldrar avled båda i maj månad 1954. Nedanstående foto har tagits av min far Magni med hela familjen samlad framför undantagslängan på Vanstad 18. Från vänster sönerna Bror, Ove, därefter Maria och Alfred och äldste sonen Folke längst till höger.

Begravningsklädda familjemedlemmar på Vanstad 18 i maj 1954
Begravningsklädda familjemedlemmar framför undantagslängan på Vanstad 18 i maj 1954

Nedanstående fotografi på farmor Maria och farfar Alfred Håkansson bör vara taget omkring 1960.

Farmor Maria och farfar Alfred Håkansson
Farmor Maria och farfar Alfred Håkansson

Slutligen ett fotografi på Maria och hennes söner från början av 1960-talet. Samtliga söner har nu träffat sina blivande hustrur. Från vänster paret Diana Persson och Bror Håkansson (yngste sonen) samt Maria Håkansson, därefter paret med  Magni Håkansson (näst yngste sonen) och Gunnel Nilsson samt Gulli Månsson. Fotograf är Ove Håkansson (näst äldste sonen). Fotot är taget i vardagsrummet på Vanstad 18.

Maria Håkansson med söner och svärdöttrar
Maria Håkansson med söner och svärdöttrar

Forskningsdokumentation med farmors antavlor

Dokumentationen med släktforskningsmaterialet på min farmor Marias sida är tillgänglig genom att välja dokumentlänkarna nedan:

Farmor Maria Nilsdotter (1897-1982) Vanstad 27_Färs härad_Grafisk Antavla

Farmor Maria Nilsdotter (1897-1982) Vanstad 27_Färs härad_Antavla i tabellform

Skulle Ni hitta felaktigheter eller kunna komplettera mina luckor i forskningsresultaten är jag tacksam om Ni meddelar dessa till mig. Stort tack för Era bidrag! Använd gärna nedanstående kontaktformulär: