DNA-Forskning

Många svenska släktforskare lyckas kartlägga sina förfäder nio, tio generationer bakåt i tiden. Den nya DNA-tekniken öppnar ännu större möjligheter. Författaren Karin Bojs bestämde sig för att släktforska på djupet och genom DNA-analyser få veta mer om sina band till forntidens människor. Hon läste hundratals vetenskapliga studier, intervjuade världsledande forskare och reste i ett tiotal länder för att följa spåren bakåt.

Resultatet är en bok om Europas historia, från den första invandringsvågen till i dag – om vikingar, tidigare jordbrukare i Mellanöstern och flöjtspelande grottmänniskor i Tyskland och Frankrike. Den historia hon skildrar är också vår egen. Vi är släkt med varandra. Någonstans, någon gång levde vår senaste gemensamma förmoder och förfader. DNA-trådarna knyter ihop oss alla

Allt detta beskrivs i boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren av Karin Bojs, som rekommenderas varmt.


Under sommaren 2016 beställde jag två Family Finder provtagningskit från företaget Family Tree DNA i Houston, Texas, USA. Mina föräldrar ställde upp och lät sig topsas i munhålan för ett autosomalt DNA. Autosomalt DNA ärvs slumpvis från båda föräldrarna och finns i kromosompar 1 – 22. Det här testas med introduktionstestet Family Finder. I slutet av september 2016 kom de första matchningsresultaten, dvs resultaten av båda mina föräldrars likartade DNA-spår i kromosomparen mot andra personer, som redan låtit testa sig. På min far Magnis sida förekom då 441 matchningar och på min mor Gunnels sida förekom 421 matchningar med andra DNA-forskare. De ursprungliga matchningsresultaten från september 2016 framgår av bifogade filer:

Kit 523991_Magni Håkansson_ADSA_20161203

Kit 523992_Gunnel Nilsson_ADSA_20161203

I mitten av februari månad 2022 har min far Magni 2.090 matchningar, min mor Gunnel 2.023 matchningar och jag själv 2.208 matchningar. Matchningsresultaten utökas kontinuerligt i takt med att alltfler släktforskare låter publicera sina DNA-resultat. Ingen risk här att detektivarbetet lär bli klart i första stund !

Det finns en del varianter på DNA. Y-DNA ärvs enbart på det raka fädernet. Y-DNA är det DNA som finns i männens Y-kromosom.

X-DNA Kvinnor har två X-kromosomer – män har en. Kvinnor ärver från både far och mor, men män ärver bara från mor. X-DNA ärvs aldrig från far till son. Test av X-DNA ingår i introduktionstestet Family Finder.

MitokondrieDNA (mtDNA) ärvs endast på det raka mödernet. Ärvs både av kvinnor och män.

Longest Block är det längsta sammanhängande DNA-segmentet som Du och Din match har gemensamt. Ett viktigt mått eftersom långa DNA-segment inte överlever så många generationer.

cM står för centiMorgan, vilket är en måttenhet som används för att ange storleken på ett DNA-segment. cM är ett sannolikhetsmått. En cM motsvarar 1 % sannolikhet att segmentet delas upp till nästa generation.

Haplogrupp är en grupp människor som tillhör en gemensam kvist på YDNA eller mtDNA-trädet, dvs de bär på ett antal identiska mutationer.

ICW är en förkortning för engelskans In Common With, vilket betyder ”gemensamt med”. Om Du och en av Dina matcher har ytterligare en person, som Ni är ICW med, innebär det att Ni båda är blodssläktingar med den tredje personen. Ni behöver dock inte vara släkt via samma ana.

SNP (uttalas ”snip”) är detsamma som en mutation. En mutation är en förändring i någon del av DNA. Har olika namn som t ex Z287 eller C14846T.


Baserat på analysresultaten, som FamilyFinder DNA gjort av mina föräldrars DNA, har en forneuropeisk bakgrundsprofil sammanställts, som visuellt framgår av bifogade två filer:

Magni Håkanssons DNA_Forntida europeiskt ursprung

Gunnel Nilssons DNA_Forntida europeiskt ursprung

I sammandrag ser den geografisk-etniska bakgrundsprofilen ut så här för mina föräldrars DNA:

                           Jägare-Samlare  Jordbrukare    Skandinavien   Centraleuropa                                    

Magni Håkansson      50 %                36 %              70 %               14 %

Gunnel Nilsson          48 %                40%               82 %               13 %

Engelsk beskrivning från FamilyTree DNA över Jägare-Jordbrukare-Bronsåldersmänniskan